På förekommen anledning och efter mycken nedlagd möda har vi lyckats att på bild infånga en av dessa vilt framrusande Motorcyklar, vilken också kan användas som avskräckande exempel på MC- körningens avigsidor.
Det är inte utan avsikt som en normal MC är försedd med tvenne hjul. Det är ju faktiskt tänkt att man med hjälp av båda dessa, på ett säkert och ekonomiskt njutbart sätt, ska kunna vederkvicka sej i sitt umgänge med allehanda natur och krafter, samt att därvid också åtnjuta en viss expansion av sin person.
Att avnjuta sina omgivningar åkandes på blott ett hjul torde bara ge halva den potentiella njutningen, emedan ett enligt gängse matematik är hälften så mycket som två.

HåG  feb.1999

- tillbaka -