S K I N N K N U T T E

Knutte och Skinnknutte samt spätta

Så vitt man kan förstå är ordet Knutte yngre än ordet Skinnknutte, som enligt vedertagen uppfattning myntades av kåsören Red Top i Dagens Nyheter i ett kåseri i tidningen den 26 september 1950. Och det var ju fyndigt att få en slående beteckning på ett nytt fenomen som trängt sig fram i efterkrigstidens Sverige, nämligen det att unga grabbar på ett uppseendeväckande och uppkäftigt vis framförde sig själva och sina vackert bullrande motorcyklar kors och tvärs i det offentliga rummet. Detta var något nytt i samhällsbilden att dom unga tog sig friheter på ett sätt som gav väldig uppmärksamhet, och av dåtidens debatt framgår att det fungerade över hövan.

Men var fick han namnet ifrån - kan tänka mig att det flög i honom när han såg motorcykelåkarna komma farande i sina svarta skinnkläder fulla med knotiga vaderingar över axlar, armbågar och knän. Skinn och knotig - ja, knutig - drar man ihop det så har man snart ordet Skinnknutte framme.

Jag har emellertid inget minne av att vi själva, som åkte motorcykel på den tiden, använde oss av beteckningen skinnknutte – men uppmärksamheten runt begreppet hade vi ingenting emot. När vi själva började använda oss av termen är jag osäker på, men antagligen efter det att den massmediala stormen lagt sig, och även en stor del av motorcykelåkningen fram på 60-talet, då det endast återstod en spillra av det som varit. En spillra som dock utgjordes av dom sanna entusiasterna. Och i och med detta så blev det på något sätt lite finare att vara motorcyklist och i självironins anda kunde vi själva använda oss av etiketten Skinnknutte allteftersom självkänslan ökade. Och inom parantes sagt så var det ur den stämningen som SMC bildades.

Vad ordet Knutte beträffar så är det väl en kortform av Skinnknutte och som efter hand kommit att användas i lite respektlös och nedsättande mening om både det ena och det andra, som till exempel muskelknutte, kulturknutte och så vidare. Men har någon hört talas om Raggarknutte?

Det är i alla fall roligt att vi i dag är så starka i oss själva att vi med glädje och stolthet kan tåla begreppet Knutte. Men det kanske är lätt eftersom det är vi skinnknuttar som är själva originalet.

Göran Hå. 17 aug. 2001

Spättan då - ja luskar man i ordböckerna så står det att det betyder Skinnknuttens kvinnliga följeslagare (på motorcykeln) - men Spätta kunde också fordom betyda Fläck. Och där har vi det - kvinnliga sällskapet som fläckar ner motorcykeln...
Men - det må det vara värt!

Göran Hå. 25 okt. 2005

 

- tillbaka -