Länge sedan nu, och Stefan har till år 2019 bättrat på
statistiken till hela 49 FIM-rallyn på raken
kors och tvärs över hela Europa, och alla på Honda,
vilket fordrar ytteliggare utropstecken
!!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!

- remarkabelt -
man lyfter på hatten


Och TTMC är alltjämt igång!

- tillbaka -