Länge sedan nu, och Stefan har till år 2022 bättrat på
statistiken till hela 50 FIM Rallyn på raken
kors och tvärs över hela Europa + en i Afrika, och alla på Honda,
vilket fordrar ytterligare utropstecken
!!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!!

- remarkabelt -
man lyfter på hatten


Och TTMC är alltjämt igång!

- tillbaka -