Länge sedan nu, och Stefan har till år 2018 bättrat på
statistiken till hela 48 FIM-rallyn på raken
kors och tvärs över hela Europa, och alla på Honda,
vilket fordrar ytteliggare utropstecken
!!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!!

- remarkabelt -
man lyfter på hatten


Och TTMC är alltjämt igång!

- tillbaka -