Protokoll
fört
vid
Little Rocks sammanträden


Protokoll över sammanträdet den 15 september – 59

§ 1 Val av styrelse. Lirs valdes till ordförande. Munken till vice ordförande. Jurkka till kassör, och Ann-Britt till sekreterare. Jeffry och Kålis till revisorer.

§ 2 Alla som varit ute i kåken över tre gånger måste skaffa sej medlemskort.

§ 3 En servering skulle ordnas och där skulle alltid finnas kaffe, bröd och dricka.

§ 4 Plåtar skulle skaffas till MC:na på vilka det skulle stå VMCK Örebro, Little Rock och medlemsnummer Jurkka skulle måla plåtarna.

Ann-Britt Pettersson

Sekreterare

 

Protokoll över sammanträdet den 15 okt. – 59

§ 1 En grammofon skulle inköpas istället för en skivautomat som var bestämt förut.

§ 2 Städningen skulle delas upp på tjejerna, en vecka var, och när de har städvecka har de också försäljningen och disk.

§ 3 Jeffry skulle ordna ved till kåken, och Totta skulle ordna lastbil att köra ut den på.

Ann-Britt Pettersson

Sekreterare

 

Protokoll över sammanträdet den 15 november – 59

§ 1 Frågan om ny kåk drogs upp. Mötet var ense om att den stora kåken kunde avskrivas då de ökade bekvämligheterna inte svarade mot den höga hyran. Istället skall vi försöka få den intilliggande kåken

§ 2 Solweig Stiansen valdes till vice sekreterare.

§ 3 Jeffry ordnar vedfrågan och Kicki (Britt) lovade att skaffa nya gardiner.


Göran Håkansson                   Vice
Ordförande                           Solweig Stiansen

                                          (Ann-Britt Pettersson
                                          sekreterare)

 

Protokoll över sammanträdet den 5 jan. 1960

§ 1 Jeffry avstängd 3 mån.

§ 2 I fråga om sprit är klubben jämställd med en krog.

§ 3 Antalet medlemmar är begränsat till 130.

§ 4 Obehöriga äga icke tillträde med undantag Västerås, Eskilstuna.

§ 5 Jurkka revisor efter Jeffry.

§ 6 Bröderna Håkansson just. dagens protokoll.

§ 7 Golvet förnissas den 10-1-60

§ 8 Hastighetsbegränsning på lilla vägen (för bilar) 15 km i tim.

§ 9 Låe åtar sig cigarettförsäljningen.

§ 10 Inbetalning av kredit skall avklaras den sista i varje månad-

§ 11 Låe valdes till kassör.

§ 12 Förslag till drickeskörare Affe.

§ 13 Mötet avslutat.

Göran Håkansson                           Ann-Britt Pettersson
Ordförande                                   Sekreterare                                      
 

 

Protokoll över sammanträdet den 7 feb. 1960

§ 1 A-B-F kurserna slopas eftersom intresset är ganska dåligt.

§ 2 Malte framlade ett förslag om att frälsningsarmén skulle komma ut till kåken för att spela och sjunga. Då ingen var emot förslaget ombads han att ordna detta.

§ 3 Någon drog upp frågan om målningen på klubbmedlemmarnas skinnjackor; då det många gånger ser illa ut; klubben kan emellertid inte sätta stopp för en sådan sak, eftersom det är varje klubbmedlems egen sak.

§ 4 Snask och cigarrettförsäljningen slopas då inkomsterna icke täcker utgifterna.

§ 5 En medlem har lovat anskaffa en TV. Då en sådan sak är lätt att ha sönder skulle eventuella kostnader tagas å Jeffrys drulleförsäkring.

§ 6 Tomglas börjar fattas när vi skall köpa dricka och eftersom klubben får betala tomglasen som kommer bort bör vi vara ytterst noga med att lämna tillbaka dem och ej ta med dem hem eller till stan.

§ 7 Protokollet från föregående sammanträde skall uppläsas och godkännas, och underskrivas av ordförande.

§ 8 Eskilstuna och Västerås har föreslagit att vi skall göra en gemensam resa till Stockholm någon gång i maj.

§ 9 Förslag om tävling uppkom. Anmälningslista ska uppsättas och anmälan är bindande. Lillåknuttarna skall inbjudas. Banan max 10 mil. Tävlingsavgift 5 kr. Tävlingen skall gå den 28 febr.

§ 10 Lördag den 20 febr skall det anordnas en skottårsbal.

§ 11 Stolar och soffa skal inköpas av Lirs på auktionskammaren.

§ 12 Allan ordnar tryckning av medlemskort så fort kliché kommit till rätta.

§ 13 Mötet avslutades.

           Ann-Britt Pettersson                                Göran Håkansson
           Sekreterare                                            Ordförande

 

Protokoll över sammanträdet den 13 mars 1960

§ 1 Göran Håkansson valdes till ordförande efter Lirs.

§ 2 Ett förslag framlades av ordförande, att klubbmedlemmarnas hjälmar borde vara enhetligt målade. Lolo provmålar en. Vit fram, röd bak.

§ 3 Medlemsantalet skall skäras ner så mycket som möjligt

Ingen som inte varit med förut, tas in i kubben. Eventuella undantag kan göras efter diskussion på sammanträde.

§ 4 Munken framlade ett förslag om att vi eventuellt skulle byta namn och heta V.M.K. efter gamla klubben som nu är upplöst. Vi skulle då få övertaga medlemskort, nålar och ev. pengar som finns kvar i kassan. Saken skall undersökas vidare.

§ 5 Förslag till nytt namn på kåken kan inlämnas till Håkansson.

§ 6 Sprit får ej drickas i kåken, merän på utlysta fester.

§ 7 Fest för dom som skall in i lumpen skall anordnas den 23 april.

§ 8 SMK planerar en resa till Roskilde, 3-4-5-6 juni. Mat bensin och biljetter kan ev. ordnas billigare. E:tuna Västerås, vi och Götet är inbjudna.

§ 9 Inga bilder får sättas upp på de nymålade väggarna: med undantag av MC märken; som endast får uppsättas av så sakkunniga personer som Låe och Håkan.

§ 10 Vi skall börja på ett nytt fik; National på Rudbecksgatan.

§ 11 T.V:n avskrives, eftersom ingen är intresserad av den.

§ 12 Vinden skall inredas.

§ 13 Ordförandes befogenheter vid inköp och allehanda göranden har nu ökats.

§ 14 Jurkka åtager sej att bjuda ut; vår hyresvärd; greven någon kväll.

§ 15 Mötet avslutades.

                   Ann-Britt Pettersson
                   Sekreterare
                                                                   Göran Håkansson
                                                                   Ordförande

 

Protokoll över sammanträdet den 3 april 1960

§ 1 Eftersom det hörts klagomål från folk som bor vid vägen från kåken; får vi försöka ta det lugnare, om vi inte vill förstöra klubbens goda rykte.

§ 2 7 nya medlemmar invalda.

§ 3 Emedan det är svårt att hålla ihop ett stort gäng när vi är ute och åker, har vi bestämt att dela upp oss i två; Småknarrarna eller dom som vill åka lite saktare; i ett och större cyklar och dom som vill åka fortare i ett, och sedan samlas vid målet för resan.

§ 4 En större kåk skall hyras.

§ 5 Eftersom våran egen kåk nästan har blivit försummad; sedan Adolfsbergskåken börjat besökas av våra egna medlemmar, har vi bestämt att undvika att besöka Adolfsbergskåken.

§ 6 Söndag. Utflyktsmål: Hästnäs; Gårdvikaberget. Samling kvart i tio. Avfärd kl. 10:00

§ 7 Inofficiellt skall hjälmarna vara vita och röda; men inget tvång på att det måste vara så.

§ 8 Klubben skall även i fortsättningen heta Little Rock; eftersom namnet är välkänt av både polis och allmänhet.

§ 9 2 listor skall uppsättas. En för dom som vill ha sitt medlemsnummer kvar, och en för dom som vill bli nerflyttade. Listorna tas ner 30 april.

§ 10 Kålis skall tala med Ågren om gamla klubben VMK; eftersom bytet av namn ännu inte är klart.

§ 11 Mötet avslutades.

          Ann-Britt Pettersson
          Sekreterare

                                                           G Håkansson
                                                           Ordf.

 

Protokoll fört vid VMK:s sammanträde den 18/4 1960

§ 1 Lasse Karlsson blev vald till ordförande efter Håkansson.

§ 2 Spriten totalförbjudes. Om någon kommer till kåken spritpåverkad blir personen ifråga, avstängd på ett par veckor.

§ 3 Det är på tal att stan ska ordna en verkstad på villkor att de ej ska lägga sej i klubbens angelägenheter.

§ 4 Möbler till nya kåken skall inköpas på auktionskammaren så fort som möjligt.

§ 5 På söndag kl. 9 skall några frivilliga inställa sig för att göra i ordning på tomten.

Mötet avslutades.

           G Håkansson                         Solweig Stiansen
           ordf.                                    sekr

 

Protokoll fört vid VMK:s sammanträde den 8/5 1960.

§1 Olga avstängd från kåken 1 vecka, på grund av att kommit ut spritpåverkad.

§ 2 Becken och Korven skall inköpa möbler i auktionskammaren. Allan får låna Haglunds bil att forsla ut dem i.

§ 3 Kerstin skall köpa blomlökar, som vi sätter på tomten.

§ 4 Vi får inte spela på grammofon om vi ej lägger i pengar, eftersom varvräknare finnes. Den som bryter mot denna regel kommer att bli straffad på ett eller annat sätt.

§ 5 För at få en verkstad har vi fått tillstånd att öppna en kiosk på Järntorget att sälja kaffelotter. I annat fall får vi inte ihop pengar till verktyg m.m.

§ 6 Fyra nya medlemmar invalda.

§ 7 Mötet avslutades.

               G Håkansson                      Solweig Stiansen
               ordf.                                 sekr.

 

Protokoll fört vid VMK:s sammanträde d. 31/7 1960

§ 1 Fimpen och Nisse utvalda ur klubben och måste betala sina skulder.

§ 2 5 nya medlemmar invalda.

§ 3 Inga stadgar behöver uppsättas tills vidare.

§ 4 Till vice ordförande valdes Kålis.

§ 5 Olga gav upplysningar om kräftskivan.

§ 6 En tävling skall anordnas inom 3 veckor.

§ 7 Vi ska försöka skaffa en golvautomat istället för den vi har på väggen.

§ 8 HVA:n i garaget ska putsas upp och ställas in i rummet av Kålis och Åke Egeryd.

§ 9 Icke önskvärda personer ska köras iväg från Kåken.

§ 10 En stoppskyllt måste ordnas vid Fellingsbrovägen.

§ 11 Låe lovade att sätta upp reflexer vid viadukten.

§ 12 Mötet avslutades.

        G Håkansson                       Solweig Stiansen
             ordf.                                    sekr

 

Ordinarie möte d. 14/8 –1960

§ 1 Vita reflexer ska sättas upp.

§ 2 Ebbe har fått Håkanssons nyckel. Lasse Karlsson måste skaffa en ny emedan han har slarvat bort sin.

§ 3 Egeryd och Högberg ornar tävling nästa söndag. Startavgift för Lillågrabbarna: 1 kr.

§ 4 Kontrakt med greven ska skrivas.

§ 5 5 kr ska betalas som extra avgift. (31aug)

§ 6 Håkansson lade fram ett förslag till klubbmärke. Jurkka målar: 50 öre st.

§ 7 Klubben ändrar namn till "Vevstakarnas motorklubb".

§ 8 Vi måste ordna skyltar med texten: MOTORTRAFIK FÖRBJUDEN, men Låe vill ingenting göra för han har inte tack för vad han gör.

§ 9 Olga hjälper Ebbe med planscher.

§ 10 Ingen får bära på sig nyckeln till verkstaden.

§ 11 Ljungberg ska sätta upp en bom och ordna ett badmintonmästerskap. Lista ska sättas upp.

§ 12 Munken ska skaffa en radio.

§ 13 Becken köper en sopborste.

                                                   Mötet avslutades

                       G Håkansson                             Solveig Stiansen
                             ordf.                                          sekr.

 

Protokoll fört vid ordinarie möte 28/8 1960

§ 1 Paragraf I från förra mötet strykes.

§ 2 Gamla kåkarna måste göras i ordning.

§ 3 Inga fönster får stå öppna under nätterna.

§ 4 Öberg målar en ny parkeringsskylt, då den gamla är försvunnen.

§ 5 Vägen till kåken måste göras finare.

§ 6 En ny kaffepanna ska inköpas till en person från Jonsson-verken.

§ 7 Bengt och Walin (Ove) ska kontakta sina resp. bröder och höra om de vill bli medlemmar i klubben.

§ 8 Ett förslag om en Göteborgsresa har lagts fram. Beslutas senare.

                                       Mötet avslutades
           G Håkansson                                              Solveig Stiansen
                 ordf.                                                           sekr.

 

Möte den 11/9 1960.

§ 1 Istället för Göteborgsresan gjordes en Stockholmsresa.

§ 2 Vi får inte bryta upp spelen för att få tag på 25 öringar. Pengar finns i växelkassan i köket där det alltid måste finnas 5 kr.

§ 3 Jurkka har övertagit kassörsjobbet.

§ 4 Jurkka och Håkansson ska tala med greven om nya kaminer.

§ 5 Vi ska prova med att köpa ut mindre förpackningar med korv och ta 75 öre istället för 65 öre.

§ 6 "Stampa" sköter brödhushållningen.

§ 7 Den som pratar utan att begära ordet får gå ut på gården i 5 min.

§ 8 Vedsäckarna måste vi leta reda på. Allan undersöker vedfrågan.

§ 9 Snor-Ahl får inte riva sönder Kjells byxor och Göran får inte sy fast hans kalsonger.

§ 10 Paus.

§ 11 Korv, bullar och dricka måste alltid finnas tillhanda.

§ 12 Ebbe har lämnat tillbaka nycklarna.

§ 13 Elisabeth Philip ny medlem.

§ 14 Jurkka, Totta och Allan har utsetts till en kommité, som ordnar underhållning för Örebroknuttarna (Extra möte nästa söndag)

              G Håkansson                                SOLWEIG "Musti" STIANSEN
                    ordf.                                                     sekr.

 

Protokoll fört vid ordinarie möte 25/9 1960

§ 1 Till vice sekreterare valdes Allan Jonsson

§ 2 Protokolljustering.

§ 3 Rapport angående knutteträffen.

§ 4 SvenOlov Jonsson, Kenneth Jansson, Gun Södergren och Per Erik Ek blev invalda som medlemmar. Även Marita Nicklasson om hon visar åldersintyg.

§ 5 Undertecknad (Allan) och Jurkka ska åka till klackfabriken och köpa ved.

§ 6 Flickorna ska städa, diska och koka kaffe.

§ 7 Håkansson ska ordna en ny grammofon och ett bättre spel.

§ 8 Låe sätter upp en lista på alla som är intresserade av att åka cykel till Kåken någon kväll.

§ 9 Vid besök av föräldrar ell. dyl. måste allt vara i ordning på vinden.

§ 10 Reflexer finns att köpa hos Jurkka. De kostar 2.25 kr.

§ 11 S.O. Jonsson ordnar grus till vägen.

§ 12 O.tävling ska ordnas av undertecknad / Allan. Lista på tävlande och kontrollanter ska uppsättas.

§ 13 De som vill ha skidor på sina cyklar kan vända sig till Antti Kontala.

 

        G Håkansson                                    Allan Jonsson
             ordf.                                             vice sekr.

                                                            (Solweig Stiansen
                                                                             sekr)Protokoll Fört vid VMK:s möte den 9/10

§ 1
Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Till tredje sekreterare valdes "Olga" Larsson

§ 3 Krillning i boken upphör. Skulderna skall betalas inom det snaraste.

§ 4 Vi diskuterade om eventuellt införande av brännvin. Men tji. Det gick inte.

§ 5 Det är orienterat om trivselkväll på onsdag den 19/10.

§ 6 Vi skall sätta in innanfönster. Remsor och vadd, inköps av hon som sitter i Tottas knä.

§ 7 Vi får ej ligga kvar i kåken, det kan föra med sej klagomål. Förutom under speciella omständigheter: knarren har pajat, bensinen är slut, fult väder eller långt hem.

§ 8 Strålkastaren ska ej vara tänd, utom då någon vistas på gården.

§ 9 S-O har lagt grus på vägen, det var djävligt bra gjort. Han får fika gratis och äta bullar om det finns

§ 10 Det står var och en fritt att ordna en fest. Nån annan stans.

§ 11 Ingenjören redogjorde om trivselkvällen.

§ 12 Hyran är betald och ekonomin går neråt. Ej bet. till Jonson verken (70 kr)

§ 13 Extra femman kom på tal. Alla som ej betalat skall göra det till Yorrkka inom det snaraste.

§ 14 Ingenjör Jonsson har redogjort om vi eventuellt skall ha nån annan större organisation stå över oss i fortsättningen. Allan och Håkansson undersöker saken lite närmare.

§ 15 Ingenjör Jonsson har också redogjort att han talat med Johansson på Huskvarna om Tibblin skulle komma hit. Men då måste det vara mycket folk här. Vi fick en veckas varsel. Idéerna om mycket folk härute var att sätta in en annons i tidningen. (eller bara säga det till Britt Ahl, för det kostar ju inget) Egeryd har lovat sätta upp ett plakat på I3.
Ingenjörn och Håkansson skall medverka i en stor undersökning i detta fall

§ 16 Ett lotteri skulle göra pengar.

§ 17 Totta kom med ett förslag om ett Amerikanskt lotteri och vi skiter i tillstånd. Det skall göras iordning ett lotteri på onsdag 19/10. Allan tycker vi skulle lotta ut bensin. Billig bensin.

§ 17 Kålis skall laga rutan i farstun och det lovar han, det har han förresten lovat i ett ½ år nu.

§ 18 Vi skall få ett kaffelotteri på stan. Göran talar med sin chef om kaffe.

§ 19 Egeryds näsa sitter ivägen för Totta. Ta bort den.

§ 20 Vem kan slipa en yxa? Kålis morbror har en slipsten. Egeryd, Munken o Bäcken åkte iväg och hämta nån någonstans. Vardå? Ingen som vet. Egeryd vill dra slipsten och Grisfan håller i yxan.

§ 21 Ingenjörn hade något på hjärtat men kom inte ihåg vad det var.

§ 22 Mötet avslutades.

                 G Håkansson                        Olga Larsson
                      ordf.                              3:e sekreterare

 

Protokoll vid VMK:s möte den 23/10 1960

§ 1 Protokolljustering.

§ 2 Förslag om att låta någon el. några "stå över oss" lades fram, men det är ganska få medlemmar som går med på det.

§ 3 Vi måste skaffa flera fotogenlampor, och tala med greven om det elektriska ljuset.

§ 4 Klubben betalar böterna som vi fick för att vi grejade med lyset. Vi ska ställa ut en sparbössa. 30 kr samlades ihop av de närvarande.

§ 5 Festerna kom på tal igen. Majoriteten röstade emot, men Olga vill absolut ha en skiva.

§ 6 Mats-Olov åtar sig att skaffa billigare tårtor.

§ 7 Allan ska prata med Lasse Petterson och fråga honom om han vill komma hit ut och berätta historier.

§ 8 Låe lade fram ett förslag om en spritfri fest härute på lördag. Då ska vi ordna ett amerikanskt lotteri och Becken ska fråga Pelle Ek om han vill komma ut och spela gitarr.

§ 9 Dahlström invaldes i klubben.

§ 10 Vi måste kratta ihop allt löv på gräsmattorna.

                                              Mötet avslutades.

                   G Håkansson                                        Solweig Stiansen
                         ordf.                                                     sekr.

 

Protokoll vid VMK:s sammanträde den 6/11 - 60

§ 1 Protokolljustering

§ 2 Allan har sökt efter Lasse P:son men han har flyttat till Sthlm.

§ 3 Vi behöver inga fotogenlampor.

§ 4 Anna får inte komma ut hit, eftersom hon inte fyllt 15 år, men Marita får komma när hon visat intyg.

§ 5 Nisse lade in en ansökan om att få återupptaga medlemsskapet. Han får bli medlem igen när han har betalat sin skuld, vilket han måste göra inom en månad.

§ 6 Allan ska försöka att få låna en lastbil för att köra ut ved i

§ 7 Håkan ville inte vara ordförande längre, men alla medlemmar ville ha honom kvar.

§ 8 Håkan tar ut grammofon och medlemmarna tar ut skivor.

Mötet avslutades.

            G Håkansson                                   Solweig Stiansen
                 ordf.                                                 sekr.

 

Protokoll fört vid VMK:s möte den 20/11 -60

§ 1 Protokolljustering.

§ 2 Vi lånar Nordemalms lastbil (genom) Totta för att lasta ved i. Samling på fiket på onsdag kl. 5.

§ 3 Marita har tillstånd av Håkan att komma hit , enligt beslut på möte.

§ 4 Låe har betalat rutorna åt Jonsson som säger att kåkarna ska rivas innan 1½ år.

§ 5 Första advent ska gänget samlas för att gå till Ringkarleby kyrka. Djävlar vad Kjell ska sjunga.

§ 6 Vi stryker Kennet och Gun som medlemmar.

§ 7 Ny insamling (25 kr.)

§ 8 Waldemar Sykyjärinen nyvald medlem. (Han behöver bara betala 5 kr eftersom året snart är slut.)

§ 9 Allan vill att vi ska ta kontakt med ABF angående kurser i det elektriska på motorcyklarna.

§ 10 Mötet avslutades.

                                  (Inga underskrifter finns.)

 

Protokoll fört vid VMK:s sammanträde den 4/12 1960

§ 1 Protokolljustering.

§ 2 Spriten kom på tal igen. Vi ordnar en fest på nyårsafton, där bara medlemmar får närvara. Medlemmar som är under 18 år får inte dricka sprit. Övriga medlemmar får spriten serverad vid borden. Mer än 10 cl. får inte förtäras. Vi utser en komité, som ordnar med insamling av pengar m.m. Den som har med sig sprit ska få ett "straff", vilket ska bestämmas på kommande möte. Vi ska hyra glas. Lillebror har åtagit sej att diska dem. I kommitén sitter: Kålis, Katten, Lillebror och Inger Karlsson.

§ 3 Katten är vald till Lucia. Musti och Marita ska vara tärnor. Samling härute kl. ½ 8.

§ 4 Vi ska sätta in en julgran över helgen. Medlemmarna får ta med sig julgranssaker.

§ 5 För en gångs skull finns det dricka, bullar och tårta. Det har Kålis och Lillebror grejat.

                                         Mötet avslutades.

                                                                  Solweig Stiansen
                                                                           sekr.
P.S. Vem har snott stiftet till grammofonen? D.S.

                         G Håkansson
                               ordf.

 

Protokoll fört vid VMK:s möte den 18-12 1960

§ 1 Protokolljustering.

§ 2 Festen på Nyårsafton inställes på obestämd tid. Vid röstning vann ovannämnda förslag med rösterna 8 mot 7. Ett knytkalas ska ordnas istället. Sprit får ej förtäras.

§ 3 Håkansson rapporterade att det blivit sotat här ute. Pris 15 kronor

§ 4 Kålis frågade om klubbens ekonomi och Ordf. upplyste om att pengarna räcker till hyran en månad till

§ 5 Medlemskort för år 1961 skall ordnas av Allan

§ 6 Mötet avslutas

                G Håkansson                                 Vid protokollet
                      ordf.                                       Allan Jonsson

 

Protokoll fört vid V.M.K:s möte den 1/1 –61

§ 1 Mötet öppnades

§ 2 Protokolljustering

§ 3 Låe började tänka för 1 år sen, för det ska vi fira ettårsjubileum.

§ 4 Håkansson sade upp sig som ordförande Som ny valdes Låe. Och Yorrka vart kassör.

§ 5 Fest på trettondan med sprit

§ 6 Dom som ej är medlemmar får gärna komma hit

§ 7 Vem hugger ved ? Lille-Bror

§ 8 Kålis ska göra handtag

§ 9 Musti avsade sej som sekreterare. Frk. Olga Larsson tar vid i hennes ställe

§ 10 Vi vill ej höra nåra kommentarer här i kåken

§ 11 Medlemmsavgiften skall betalas senast den sista januari 10 kr. Den som betalar först får nr. i den ordning som dom betalar. Småland skall alltjämt ha nr 1

§ 12 Vi skiter i hur fort varandras knarrar går.

§ 13 Köp refleker av Yorkka!

§ 14 Mötet avslutades

                       Låe                                 Sekreterare
                          ordf                              Olga Larsson

 

Protokoll fört vid VMK:s möte den 15/1 –61

§ 1 Mötet öppnades

§ 2 Protokolljustering

§ 3 Lyktan på trappan är olaglig och skall tas ner

§ 4 Loe är dum, jämt

§ 5 Senast lördan skall medlemeskorten hämtas av Allan

§ 6 Spriten ska införas igen. Hurra!

§ 7 Kassören skall skärpa sej

§ 8 Allan skjutsar ut dem, som på lördag skall hugga ved.

§ 9 Totta kan slicka. Det är snorbra.

§ 10 Egeryd skall hålla käften med skitprat.

§ 11 Vi åker skider på söndag vid Ånnaboda. Samling vid fiket 10 oo. Matsäck medtages.

§ 12 Dricka, korv o bröd skall tagas ut på lördag.

§ 13 Håkansson tycker vi ska bygga en specialmaskin.

§ 14 Loe har med sej vem fan han vill i skogen. (I detta fall var det Anna)

§ 15 Det är inte sunt att gå hem till Egeryd o älska.

§ 16 Mötet avslutades

                 Sekreterare Olga                                Låe

 

Protokoll vid VMK:s möte den 21/1 –61

§ 1 Mötet öppnades

§ 2 Protokolljustering

§ 3 Pengar till medlemskorten skall bet. till den 15/2

§ 4 Kan vi inte pruta ner till 50 kr till hyra i kåken då skiter vi it.

§ 5 80 kr i kassan

§ 6 Fylleskiva på lördag. Olga sprider ut det

§ 7 Håkansson frågade hur det gick med verkstan. Men det sket sig

§ 8 Mötet avslutades

PS. Mötena börjar kl 17 oo
                                   DS

ordf. Låe

                                           Sekret. Irene Karlsson

 

Protokoll Fört vid VMK:s möte den 12/2 –61

§ 1 Mötet öppnades

§ 2 Protokolljustering

§ 3 Egeryd utnämnd som ordförande i seglingsklubben

§ 4 Spriten kom på tal men det fortsätter som förut

§ 5 Evelyn, Olga, Kia och Musti ska böta 15 kr var innan de får vistas i kåken

§ 6 Den som är skyldig till att fönsterrutorna är trasiga ska betala dem.

§ 7 Medlemsavgiften ska betalas

§ 8 Mötet avslutades

Ordf. Låe                                       Sekreterare
                                                  Irene Karlsson

 

Protokoll Fört vid VMK:s möte den 26/2 –61

§ 1 Mötet öppnades

§ 2 Protokolljustering

§ 3 Vi ska säja upp kontraktet med Greve Mörner

§ 4 Det som blir över på klubbkassan ska Loe och Jurkka ha

§ 5 Anti köpte klubbens Husqvarna för 17 kr

§ 6 Lilla radion köptes för 10 kr

§ 7 Stora radion köptes för 1 kr

§ 8 En hink köptes för 1 50.

§ 9 En spegel köptes för 3 kr

§ 10 En sopborste köptes för 3 25

§ 11 En hink köptes för 3 25

§ 12 Koppar och fat köptes för 2 50

§ 13 Mötet avslutades
 

ordf.                                            Irene Karlsson
                                                        sekr.
 


- tillbaka -

 

 

 

 

 

Besöksräknare