2018-10-09  Göran "Göte" Karlström, Kurt Östberg, 

Elisabeth "Rosen" Rosén,   Göran Elfsberg,  Lennart"Lövis" Lövström.   

vid Hjälmaren nära Läppe
 

Foto:  Eva Elfsberg

- tillbaka -

- tillbaka till MC-sidan -

018