2018-10-27  Eva Östberg vid Idefjord på svenska sidan. Norge i bakgrunden
 

Foto:  Kurt Östberg

- tillbaka -

- tillbaka till MC-sidan -

021