Bosse "Uven" Dagermark, Hallsta  - 28:e Ruskträffen   2009          Foto Thomas Säwe

Förmedlad genom Ingemar "Igge" Nygren

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

401