Börje Smedbäck, HVA Silverpil   1962

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

001