Arne Wahlbergs Matchless 500 cc,  Nybylund i Eskilstuna   1962

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

004