MC-polis på BMW R 69 S, Kungsvägen i Eskilstuna. 1962
Kan det vara Bengt "Julita" Eriksson?   (1932-2005)

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

007