Arne Wahlberg mekar Matchless (hm - engelskt...)  1962

Foto: Börje Smedbäck, med Arnes kamera.

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

016