Till vänster ses "Filip och Håkan" dansa! - Alltså Elisabeth Philip och Göran Håkansson.
Till höger Jan-Olof "Nippe" Korell och Barbro Johansson/Karlsson, Västerås
   Fest i Karlstads knuttekåk 1962

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

020