Jan-Olof "Nippe" Korell på hemväg ifrån Karlstad under spöregn. Här i höjd med Våtsjön 1962

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

030