Arne Wahlbergs Matchless vid väderkvarnen i Strängnäs 1962
Till vänster en något ovanlig BSA av minder modell, 250 cc? från sent 50-tal.

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

039