Hasse "Joddel"  med mamman bakpå. Vid Nybylund, Eskilstuna. 1963 
"Joddel" skjutsade ofta sin mor på långresor med motorcykel  ner i Europa.

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

042