Till vänster Hasse "Joddels" BMW och till höger Arne Wahlbergs Matchless G80S, 500 cc
vid Nybylund. 1963 

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

045