Lasse Eriksson BMW, JörgenEriksson Triumph, Arne Wahlberg Matchless,
 Bengt Eriksson, Okänd, Åke Eriksson, BSA vid Nybylund. 1963 
 

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

049