Någon lär vara Börje Smedbäck.  Okänt år

från  Arne Wahlberg via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

103