MC-parkeringen i beteshagen vid Röforsbacken, Arboga.
Stig Dagfjord Norton i mitten, Jörgen Eriksson Triumph (D3525) m. fl.
 1962

från  Stig Dagfjord via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

107