En av de BMW R69S som Stig "Pelle" Dagfjord ägde. Våren 1963

från  Stig Dagfjord via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

118