Christer Lindholm och Monika på BMW R69S utanför Västervik 1964.

från  Stig Dagfjord via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

129