Stig "Pelle" Dagfjord på "Hasse-Joddels" BMW R69S. Hojen i mitten U 2543, en BMW R50S, har tidigare varit i Aimo Nietosvuorís ägo. Lars "Biffen" Ackinger, till höger om hojen, är vid fototillfället rätte ägaren.
Ytterligare till höger ses Hans "Hasse-Joddel" Björkman och skymd "Valle-Vurpa"

från  Stig Dagfjord via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

138