Ronny "Kajan" Hedström äter likt en soldat - direkt ur kastrullen.

från  Stig Dagfjord via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

141