Bernt Idermans AJS 500cc 1960.

från  Bernt Iderman via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

146