Bernt Idermans syster Anita, i Eskilstuna 1964.

från  Bernt Iderman via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

148