Rolf Hedström (1931-2015) drar åt anslutningen till bensintanken på sin  Matchless 350cc, U 6917
HMK-kompisen Rolf Almroth (1934-2014) synar arbetet.


från  Rolf Hedström via Stefan Lodesten

- nästa bild -
- tillbaka
-
-
tillbaka till MC-sidan -

154