Eeva Stenholm, "Benke", "Nisse", "Gittan" och "Kenta" Barroll på Grönalund  i Stockholm.

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

001