Eeva Stenholm och Barbro "Sluggo" Jansson  år 1958

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

005