På "Tallis"/"Udden" (Talludden), Stockholm år 1962

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

016