Eeva Stenholm, "Tok-Harry", "Svenne",  "Stålis", "Kurre på Norton, "Råttan plus okänd, på Tallis i Stockholm

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

020