Okänd vid Triumph samt Sven Jonsson t.h..

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

029