Anders Larsson och Anja Lundin vid sin nya Norton år 1967.

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

036