"Kalle" och "Larsa"  från Lidingö.

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

038