Lars "Tvilling" Erikssons i Eskilstuna BMW R60.

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

040