Eeva Stenholm, John Jigarp och Bernt på Knutstorpbanan.

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

045