Hasse "Joddel" vid Göteborgsloppet på Kvibergsbanan, som Eeva också deltog i.

från  Eeva Stenholms efterlämnade fotosamling

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

049