Fest i Karlstdskåken i Rågstorp. Lars "Lasse på Bren" Karlsson + okänd.

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

061