Kenneth "Kenta" Barroll och Hans "Hasse-Joddel" Björkman, under resa till Karlstad

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

065