Tre spättor - i mitten Barbro Johansson, gift Karlsson, från Västerås vid Bergstorps knuttekåk i Eskilstuna.

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

068