MC-träff i Karlstad-kåken, Råstorp.
 T.v. i hjälm står sedermera RR föraren Kurt-Ivan Carlsson. I mitten barhuvad, Kent "Zäta" Zachrisson
båda från Kortedala MK Göteborg.
 

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

070