Lars Bergström, Morgan "Moppe" Olsson och Barbro Johansson, gift Karlsson.
MC-nytts vårträff i Stockholm 1963.

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

082