Sju/åtta, BMW-knuttar i Stockholm. Björne, "Vivvi", "Rassel",  "Bebben",  Lennart, "Tolle" " Kenta".

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

084