Torbjörn "Tolle" Wigge, BMW R50S, Stockholm. Västkustloppet i Falkenberg.

från  Hans Björkmans efterlämnade fotosamling, inskannade av Mikael Stålberg, Orsa.

- nästa bild -
- tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

087