Birgit Ericson, Ardie 350 cc

från  Birgit Ericsons fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

093