Scheveningen -  Birgit, Gerhard, Sigrid och Han.

från  Birgit Ericsons fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

098