Bosse och Anita, "Pelle-Dagis", Kalle (På Jörgens Triumph) och Inger.
Foto: Jörgen Eriksson - på väg till Malmköping. 1962

från  Inger och framlidne Karl Gösta Erikssons fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

106