"Kalle-Tvillings" BMW R60 och "Pelle" Dagfjords BMW R 69S, år 1964.

från  Inger och framlidne Karl Gösta Erikssons fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

116