Eskilstunaknuttar och spättor vid gamla busstationen i Eskilstuna 1963. "Laisa" i förgrunden.

från  Inger och framlidne Karl Gösta Erikssons fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

119