Inger och "Kalle" Eriksson startar sin semester år 1962
på "Kalles" Triumph Tiger 120 Super America 1961:a.
Ingers föräldrar vinkar av från Bergåsarvägen 5 i Eskilstuna.

från  Inger och framlidne Karl Gösta Erikssons fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

127