Arne "Valle-Vurpa" Wahlberg provkör "Kalles" BMW R 60 vid gamla busstation i Eskilstuna år 1963.

från  Inger och framlidne Karl Gösta Erikssons fotosamling

- nästa bild -
-
tillbaka -
-
tillbaka till MC-sidan -

130